Ondersteuning bij strategische vraagstukken
op het gebied van leerlingenprognoses

Ondersteuning van professionals in het PO, VO en MBO

Voor professionals in het onderwijs is het van het grootste belang om goed zicht te hebben op de te verwachten aantallen leerlingen. Wijzigende leerlingenaantallen werken direct door in de beschikbare budgetten en daarmee in het HRM- en huisvestingsbeleid.

Onderwijsprognosegroep ondersteunt professionals in het PO, VO en MBO bij deze vraagstukken door middel van betrouwbare leerlingenramingen.

Betrouwbare ramingen icon

BETROUWBARE RAMINGEN

Bij onze prognoses maken we gebruik van gegevens afkomstig van DUO, wettelijke regelingen en van het CBS/PBL.

Waar dat kan vullen we de gegevens aan met gegevens uit de eigen leerlingenvolgsystemen om zo een zo groot mogelijke actualiteit van de gegevens te bereiken.

Onze leerlingenprognoses zijn zeert transparant. In overleg met onze klanten worden veelal meerdere scenario's opgesteld om zo de bandbreedte van de te verwachten leerlingenaantallen in beeld te brengen.

Strategische besluitvorming icon

STRATEGISCHE BESLUITVORMING

Stijgende of dalende leerlingenaantallen hebben een directe uitwerking op de behoefte aan huisvesting, de gewenste formatie en op de beschikbare budgetten.

De leerlingenramingen wordt met behulp van de wettelijke regelingen vertaald naar behoefte aan huisvesting, (normatieve) formatie en (lumpsum) budgetten.

Met deze informatie ondersteunen we strategische besluitvorming in het onderwijs.

Prognose leerlingen MBO icon

PROGNOSE LEERLINGEN MBO

Onderwijsprognosegroep maakt voor het MBO leerlingenprognoses, onderscheiden naar sector en regio. U kunt hieronder een samenvatting downloaden met de belangrijkste uitkomsten van deze prognose.

Prognoses in het MBO zijn hier beschikbaar:

Download binnekort beschikbaar

Samenwerkingsverband van ervaren partijen

Onderwijsprognose.nl is een initiatief van de Onderwijsprognosegroep, een samenwerkingsverband van partijen die jarenlange ervaring hebben in het onderwijsveld. OPG heeft met name veel ervaring in het opstellen van betrouwbare leerlingenramingen.

Mooz logo

MOOZ is een onderzoeksbureau, gespecialiseerd op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. MOOZ verricht onderzoek, advies en beleidsondersteuning voor het onderwijs en de overheid.

MOOZ bundelt ruim 30 jaar ervaring op het terrein van:

  • de onderwijsarbeidsmarkt
  • professionalisering
  • arbeidszaken
  • governance, bestuur en organisatie
  • leerlingenprognoses
  • aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

QDelft logo

QDelft is gespecialiseerd in het ontwikkelen, beheren en onderhouden van technisch hoogwaardige software voor informatiesystemen, rekenmodellen en expertsystemen.

Sinds de oprichting in 1996 is QDelft uitgegroeid tot een professioneel softwarebureau met de nadruk op de kwaliteit van zowel software als service.

QDelft heeft een groot aantal opdrachtgevers op het gebied van onderwijs.

U kunt via email contact met ons opnemen: